Bestyrelse

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen d. 23. februar 2019.

Fra venstre: Helle Bunkenborg, Maria Keller, Laila Kunckel, Anna Barner Sarp, Helle Lykke Jensen Aarøe.

På valg er formand og kasserer i lige år. Næstformand, sekretær og menigt medlem er på valg i ulige år. 1-2 suppleanter er på valg hvert år.

Formand:
Anna Barner Sarp
Skætterivej 15
4300 Holbæk

Næstformand:
Maria Keller
Kærsangervej 54
4300 Holbæk

Kasserer:
Laila Kunckel
Torvevangen 2
4550 Asnæs

Sekretær:
Helle Lykke Jensen Aarøe
Trønningevej 34
4520 Svinninge

Menigt medlem:
Helle Bunkenborg
Prins Buris vej 14
4000 Roskilde

Revisor:
Anja Skovbo Hansen
Hejrevej 5
4330 Uggerløse